ПЛАН УПИСА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Назив школе и адреса: Хемијско-медицинска школа, Стеријина 113
Место: Вршац
Општина: Вршац
Округ: Јужнобанатски
Телефон:013/ 830-292
НАСТАВНИ ЈЕЗИК: Српски језик

 

Р.Б. Назив подручја рада и образовног профила (образовне профиле који нису верификовани обележити *) Број планираних места за упис ученика у I разред средње школе
трогодишње четворогодишње УКУПНО
одељења ученика одељења ученика одељења ученика
1 Хемија, неметали и графичарство
1.1 Хемијски лаборант 1 5 1 5
1.2 Хемијско-технолошки техничар 1 5 1 5
1.3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1 5 1 5
1.4 Техничар за заштиту животне средине 1 5 1 5
2 Здравство и социјална заштита
2.1 Медицинска сестра- техничар 1 5 1 5
2.2 Фармацеутски техничар 1 5 1 5
               
УКУПНО            одељења / ученика 7 35 7 35