Теоријска настава се изводи у школи, а практична у Здравственим установама града.

 

MedSestra

 

Можете се запослити у:

 • Домовима здравља
 • Болницама, Клиникама, Институтима
 • Државним апотекама
 • Приватним апотекама
 • Фарамцеутској индустрији


Које факултете можете да упишете?

 • Медицински факултет
 • Стоматолошки факултет
 • Ветеринарски факултет
 • Фармацеутски факултет
 • Вишу медицинску школу
 • Природно математички факултет
 • Технолошки факултет
 • Остале техничке факултете
 • Правни, Филозофски, Учитељски