Практична настава се изводи у школским лабораторијама, лабораторијама Хемофарма, Агрозавода и Енолошке станице.
Његово радно место је у хемијској лабораторији где се врше анализе сировина и готових производа.

HemijskiLaborant

 

Можете се запослити у:

 • хемијској индустрији
 • фармацеутској индустрији
 • козметичкој индустрији и индустрији кућне хемије
 • прехрамбеној индустрији
 • производњи енергије и преради сирове нафте
 • преради индустријских и отпадних вода
 • преради воде за пиће

 

Које факултете можете да упишете?

 • Технолошки факултет
 • Хемијски факултет
 • Факултет за физичку хемију
 • Фармацеутски факултет
 • Факултет природних наука
 • Пољопривредни факултет
 • Остале техничке факултете
 • Све факултете друштвених наука