ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ:
 Р.Б. Навести све пројекте реализоване у последње 3 године Носилац финансирања пројекта Година реализације Реализована вредност инвестиције
Мултидисциплинарни тестови-кључ успеха у Европском образовању ИПА програм прекограничне сарадње  2013/14. 115.000 еура
Лепше је у боји Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа   2013/14.  66.506,00дин
Унапређење знања и вештина у области здравствене неге Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа  2013/14. 120.000,00дин 
Научи другоме да спасиш живот Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа  2014/15. 112.260,00дин
Зелена учионица Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа  2014/15. 149.999,96дин
Međunarodni program Eko-škole u Srbiji

UN, UNESCO

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, HMŠ

Septembar 2015./17.  
Škola bez nasilja MPNTR i HMŠ 2014/15/16
Za čistije i zelenije škole u Vojvodini Pokarajinski sekretarijat za sport i omladinu  2015/16. 

 „I and the others: Discovering diversity around and within me“

Ja i ostali: otkrijmo razlicitosti oko nas...

 ACES projekat  2014/15.

  

2. Школа без насиља (у фази реализације). Учествује око 702 ученика, 89 професора и 18 ваннаставног особља.
3. „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“- пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја финансиран из претприступних фондова (ИПА), траје 36 месеци а завршава се јула 2015.године.
4. „Ја и други, откривање различитости око и унутар мене “ - ФОНДАЦИЈА ЕРСТЕ ШТИФТУНГ и АЦЕС (Асоцијација централноевропских школа).