Руководство школе  
Директор:  Вељко Стојановић
Секретар:  
Рачуноводство  
Шеф рачуноводства:  
Педагошко психолошка служба  
Стручни сарадник - психолог:  Снежана Илић
Стручни сарадник - педагог:  Параскева Узоњ
Школска библиотека  
Стручни сарадник - библиотекар: