Објекат је један од старијих у граду, саграђен је 1910 године. Зграда и простор око ње су припадали војсци а иста је била Коњичка касарна. Војска је напустила објекат крајем 60их година прошлог века и исти је дат на коришћење средњим школама. Од 1983. године користи га искључиво Хемијска школа уз коју је изграђена спортска дворана.

 

До сада школа је променила 4 назива закључно са овим који сада има:

  • Од настанка  1977. до 01.07.1983. ’’ ООУР за образовање стручних радника хемијско-технолошке и текстилне струке “Браћа Ацкета” ’’
  • Од 01.07.1983. до 22.06.1993. ’’ Средња хемијска школа “Браћа Ацкета” ’’
  • Од 22.06.1993 до 17.08.2004. ’’Хемијско-текстилна школа ’’
  • Од 17.08.2004 до данас ’’Хемијско-медицинска школа ’’

 

Школа у свом саставу има:
6 савремених учионица за праћење наставе;

7 учионица за кабинетску наставу:
- кабинет за здравствену негу
- кабинет за анатомију и физиологију
- кабинет за биологију
- кабинет за физику
- 2 кабинета за информатику и
- кабинет за текстилство

8 савремено опремљених лабораторија:
- лабораторију за физичку хемију и електрохемију
- лабораторију за општу и неорганску хемију
- лабораторију за органску и аналитичку хемију
- лабораторије за производне технологије

Спортску халу са модерном теретаном и трим кабинетом

Добро опремљену библиотеку са великим избором књига