На овој страници можете погледати или преузети јавно доступна акта Хемијско-медицинске школе, Вршац

  1. Школски програм 2015/2020
  2. Годишњи план рада 2018/2019
  3. Правилник о раду  
  4. Правила понашања у установи
  5. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика