Допис министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези оцењивања ученика за време наставе на даљину и ванредне ситуације можете прочитати на следећем линку Оцењивање