Поштовани родитељи и ученици,

на основу одлуке Министарства просвете и технолошког развоја које је приложено у линку горе и због увођења ванредног стања обавештавамо Вас да ће се настава реализовати он-лајн (on-line) према важећем распореду у форми качења наставних садржаја и материјала са упутствима за рад са задацима за ученике којима ће се дати и рок за израду и слање наставнику на преглед (презентације,есеји, одрађени задаци).

Оцењивање ће се вршити на основу израђених задатака у педагошкој свесци предметног наставника у форми формативног праћења, које ће бити искоришћено за сумативно оцењивање за крај школске године.

Молимо родитеље да обезбеде услове за рад и учење као и да мотивишу децу да озбиљно схвате овај вид извођења наставе са посвећеним временом за учење.

У најави су тестирања знања од стране Министарства путем националних тестова.

Молимо Вас да се редовно информишите код одељењских старешина како ваша деца изврашавају своје обавезе.

Материјали за учење се каче од 8-14 часова, а ученици враћају урађене задатке до 20 часова.

 Такође можете на доле наведеном линку видети и одговарајућа документа везана за наставу на даљину

 

1. Настава на даљину https://drive.google.com/file/d/1GhMtrMkA7CMSjL6y_FSiMYSY6Gkh7bUe/view?usp=sharing

2. Обавештење за родитеље/ законске заступнике  https://drive.google.com/file/d/17h52YLtqaYVVb8fac3dpJojla-QmCwyS/view?usp=sharing