Обавештавају се наставници ХМШ да је 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

у СРЕДУ,  12.02.2020.  У  19.00 часова

ДНЕВНИ РЕД:

                                               

1. Мере за безбедност ученика (Анђелија Марковић, Јелица Тадић правник)

 2. План писмених провера знања и оцењивање

 3. Међупредметно повезивање наставних садржаја (достављање планова и реализација часова)

 4.Селфи- самовредновање и процена дигиталних капацитета школе (изв. Петар Стајић-координатор)

 5. Разно:

-Републичко такмичење из математике за  медицинске  школе

-Општинско такмичење историја

-Ес-дневник

-Семинар MOZABOOK