"Energija je svuda oko nas 2019" je manifestacija koja se tokom 2019. godine održala u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine. Organizator i realizator ovog projekta je Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI). Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, kao i fakulteta "Fimek", Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada i građevinske firme "Simprolit" ova akcija se realizuje po deveti put.

            Na završnoj svečanosti koja je održana 23. januara 2020. godine u holu zgrade Vlade AP Vojvodine, uručene su nagrade i našim đacima: Marii Eleni Baba (3/6) i Jeleni Stojšić (3/6) kao i njihovom mentoru Evi Nermešan Gombar.

            Maria Elena Baba je u kategoriji literarnih radova za srednje škole na temi "ekologija, upravljanje otpadom i energija" sa svojom pesmom "Ogledalo" osvojila je prvo mesto.

            Jelena Stojšić u kategoriji likovnih radova za srednje škole iz "ekologije, upravljnje otpadom i energija" takođe je osvojila prvo mesto.

Prisutne je u ime domaćina pozdravio i nagrade je predao Milan Kovačević, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

                     Cilj projekta je da se obezbede potrebni uslovi kako bi se sprovele aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini, radi podsticanja i popularizacije obnovljivih izvora i racionalnog koriščenja energije.

            Svoja rešenja učesnici projekta su mogli da prikažu u obliku:

  • modela ili maketa,
  • multimedijalne prezentacije,
  • u obliku literarnih radova i
  • u obliku likovnih radova.

       

Bez obzira na vrstu škole i uzrast učenika, teme su bile sledeće:

  • obnovljivi i alternativni iyvori energije
  • energetska efikasnost (racionalno korišćenje) i
  • ekologija, upravljanje otpadom i energija.

Slike možete videti na našem Fb proflu slike