У оквиру пројекта из здравствене неге истраживали смо ментално здравље наших вршњака. У томе су нам помогле наше наставнице Лидија Рибаров и Катица Резба. У изради здравствено васпитног средства ментор нам је била наша професорка Марија Васић Каначки.

Какво је наше ментално здравље?