Набавке екстурзија

1. Позив за реализовање ђачке ексурзије у школској години 2019/2020 Упуство за извођење екскурзије и екскурзија 2019 Оглас

Јавне набавке школска година 2018/2019

  1. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке: набавка електричне енергије , докуметација за конкурс

  2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке: позив-набавка мале вредности, конкурсна документација за јавну набавкурадови на инвестиционом одржавању санитарних чворова

Одлуке

    1. Одлука о избору најповољније понуде набавке мале вредности  (радови на одржавању санитарних чворова) Одлука